Ściany z kamieni naturalnych

Ściany z kamieni naturalnych

Ściany z kamieni naturalnych należą do najstarszych form konstrukcji budowlanych wznoszonych przez człowieka. Jednakże ze względu na wysoką wartość współczynnika przewodności cieplnej oraz dużą wodochłonność większości kamieni materiał ten nie jest już obecnie stosowany do wykonywania ścian budynków ogrzewanych. Kamieni naturalnych używa się do wykonywania fundamentów i ścian piwnic oraz niektórych typów budynków gospodarczych, ogrodzeń, murów oporowych, filarów i przyczółków  mostowych, zabezpieczania skarp rzek oraz elementów dekoracyjnych budynków. Ponadto stosowanie kamieni związane jest przeważnie z występowaniem tego materiału na miejscu budowy (tani materiał miejscowy). Najczęściej jednak kamienie stosowane są jako materiał okładzinowy ściany wykonanej z innych materiałów o lepszych właściwościach izolacyjnych.

W zależności od stopnia obrobienia kamienia przed wmurowaniem rozróżnia się trzy główne grupy murów kamiennych: nieregularne, pół-regularne i regularne.
Do grupy nieregularnych  należą mury dzikie i cyklopowe, wykonane z kamieni w bardzo małym stopniu obrabianych przed wmurowaniem.

Do grupy murów pół-regularnych należą mury warstwowe mozaikowe i rzędowe, układane z kamieni o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, ale o nierównych wymiarach. Mury tego rodzaju mają spoiny pionowe i poziome, lecz grubość ich może być różna, a spoiny poziome nie muszą być ciągłe.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *